1 2 3 4 5 6 7 8 9

PUBLIKACJE

Zapraszamy do zapoznania sie z publikacjami dotyczacymi idei wsi tematycznych

Maria Idziak "Wioski tematyczne w Polsce w latach od 1997 do 2013"

Maria Idziak "Wioski tematyczne w Polsce w latach od 1997 do 2013"

Dr Wacław Idziak "Wioski tematyczne"

Dr Wacław Idziak "Wioski tematyczne"

Dr Wacław Idziak "Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne."


Książka poświęcona idei wiosek tematycznych z której można dowiedziec się min.:
- jak zmiania sie świat i co to jest gospodarka wiedzy, doznań i twórczości?
- co to są wioski tematyczne i jak się je tworzy?
- do czego potrzebna jest wyobraźnia?
- jak twórczość i zabawa może pomóc w rozwoju wsi?
Publikacja została przygotowana przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 2a
Rozdział 3
Rozdział 3a
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7

Artykuły dotyczące specjalizacji zachodniopomorskich wiosek tematycznych


Agnieszka Nowak - "Źródło - znaczenie i symbolika"
Andrzej Dębowski - "Historia polichromii w Iwięcinie"
Andrzej Karalus - "Koniec świata czy mit końca świata ? O idei końca świata w filozofii"
Piotr Idziak - "Anielskie sprawki w wiosce końca świata"
Piotr Idziak - "Kurek na wieży – zwiastun końca świata"
Piotr Idziak - "Podgórki.Wieś bajkowo - rowerowa"
Piotr Idziak - "Wioska hobbitów od początku"

Artykuły dotyczace odnowy wsi oraz edukacji


Dr Wacław Idziak - "Szkoły wiejskie, jako ośrodki rozwoju lokalnego - specjalizacja szkół"
Maria Idziak - "Rewitalizacja obiektów porolniczych na przykładzie zachodniopomorskich wsi tematycznych"
Dr Wacław Idziak - "Aktywizacja społeczności wiejskich, jako proces uczenia się"
Dr Wacław Idziak - "Kształcenie liderów społeczności wiejskich w działaniu"
Dr Wacław Idziak - "Rozwój i edukacja – syjamskie bliźnięta"
Piotr Idziak - "Antropologia stosowana i badanie w działaniu. Założenia metodologiczne procesu badawczego realizowanego na potrzeby projektu tworzenia wsi tematycznych"
Dr Wacław Idziak - "Wieś w gospodarce wiedzy, twórczości i emocji"

Articles


Dr. Wacław Idziak - "Die Ausführung der Projekte beim großen Angagemet der lokalen Gesellschaften und niedrigen Finanzaufwenden"
Dr Wacław Idziak - "Hobbiton and other ideas: opportunities and barriers on the way of Polish marginal rural areas to the knowledge based economy"
Dr Wacław Idziak - "Rural creative cluster"
Dr Waclaw Idziak - "Development and Education – Inseparable Siamese Twins"